mobilecalendar
Mobile booking system

POMOCZAKŁADANIE KONTA

1.Wejdź na stronę www.mobilnykalendarz.pl
2.Kliknij w prawym górnym rogu w zakładkę "Rejestracja":

Rejestracja

3.Po kliknięciu na środku ekranu wyświetli się okno:

Rejestracja

4. Podaj wszystkie wymagane dane Imię, Nazwisko, E-mail, Hasło oraz Powtórz hasło w celu weryfikacji. Podanie nazwy firmy jest opcjonalne.
5. Zaznacz, że akceptujesz regulamin, po wcześniejszym zapoznaniu się z nim.
6. Kliknij przycisk "Zarejestruj się".
7. Jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie wejdź na swoją skrzynkę e-mail.
8. Na skrzynkę e-mail powinna dotrzeć wiadomość z linkiem weryfikacyjnym.
9. Kliknij w link weryfikacyjny.
10. Od teraz Twoje konto jest aktywne, możesz się zalogować.

LOGOWANIE DO SYSTEMU

Aby zalogować się do systemu wykonaj poniższe instrukcje:
1.Wejdź na stronę www.mobilnykalendarz.pl
2.Po prawej stronie ekranu widoczny jest formularz logowania.

Logowanie

3. W pole e-mail wpisz swój adres e-mail podany przy rejestracji konta.
4. W pole hasło podaj swoje hasło podane przy rejestracji konta.
5. Kliknij przycisk "Zaloguj".
6. Od teraz możesz korzystać z mobilnego kalendarza.

PRZYPOMNIJ HASŁO

1. Wejdź na stronę www.mobilnykalendarz.pl
2. Kliknij napis "Nie pamiętam hasła", który znajduje się po prawej stronie ekranu pod formularzem logowania.
3.Po kliknięciu w napis, na środku ekranu pojawi się okno przypomnienia hasła.

Przypomnieniehasła

4. Wpisz swój adres e-mail, podany przy rejestracji.
5. Wciśnij przycisk "Wyślij".
6. Na Twój adres e-mail został wysłany link weryfikacyjny.
7. Wejdź na swoją skrzynkę mailową.
8. Wejdź w wiadomość od serwisu mobilnykalendarz.pl.
9. Kliknij w link weryfikacyjny.
10. Po chwili na Twoją skrzynkę mailową powinna przyjść druga wiadomość z wygenerowanym nowym hasłem.
11. Użyj nowego hasła przy logowaniu do serwisu.

ZMIANA HASŁA DO SYSTEMU

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w prawym górnym rogu widoczna będzie Twoja nazwa konta, a obok niej ikonka zamkniętej kłódki, w którą należy kliknąć.

Konto

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Moje konto".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno, które podzielone jest na 4 sekcje:

Menu

5.Kliknij w zakładkę "Zmiana hasła", wyświetli się następująca treść:

Zmianahasla

6. Wpisz swoje aktualne hasło, wpisz nowe hasło, którego chcesz używać, powtórz nowe hasło w celu weryfikacji.
7. Wciśnij przycisk "Zmień hasło".
8. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie wyświetli się komunikat:

Haslozmienione

9. Od teraz do każdego logowania używaj nowego hasła.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w prawym górnym rogu widoczna będzie Twoja nazwa konta, a obok niej ikonka zamkniętej kłódki, w którą trzeba kliknąć.

Konto

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Moje konto".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno, które podzielone jest na 4 sekcje:

Menu

5.Automatycznie znajdujesz się w zakładce Moje dane, która wygląda następująco:

Menu

6. Wprowadź dane w odpowiednich polach.
7. Kliknij przycisk "Zapisz zmiany".
8. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie Twoje dane zostały zmienione.

ZMIANA ADRESU E-MAIL

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w prawym górnym rogu widoczna będzie Twoja nazwa konta, a obok niej ikonka zamkniętej kłódki, w którą trzeba kliknąć.

Konto

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Moje konto".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno, które podzielone jest na 4 sekcje:

Menu

5.Kliknij w zakładkę Zmiana e-mail, wyświetli się następująca treść:

Email

6. Wpisz nowy adres e-mail.
7. Wpisz swoje hasło.
8. Kliknij przycisk "Zmień adres e-mail".
9. Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, od tej chwili korzystaj z nowego maila do zalogowania na konto.

ZMIANA DANYCH OBIEKTU

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w prawym górnym rogu widoczna będzie Twoja nazwa konta, a obok niej ikonka zamkniętej kłódki, w którą trzeba kliknąć.

Konto

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Moje konto".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno, które podzielone jest na 4 sekcje:

Menu

5.Kliknij w zakładkę Dane obiektu, wyświetli się następująca treść:

Daneobiektu

6.Uzupełnij wymagane dane.
7.Kliknij przycisk "Zapisz zmiany".

DODAWANIE NOWEGO POMIESZCZENIA

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3.W nagłówku po prawej stronie widoczny jest przycisk "Dodaj pokój", w który trzeba kliknąć:

Dodajpokoj

4.Po kliknięciu, na środku ekranu wyświetliło się okno:

Dodajpokoj

5. Wpisz nazwę pomieszczenia, za pomocą przycisków + oraz - wybierz liczbę osób, jaka mieści się w pokoju, z listy wybierz odpowiedni typ pomieszczenia .
6. Opcjonalnie możesz podać szczegółowe informacje o pokoju: rodzaj i ilość łóżek, dostawka, liczba miejsc oraz dodatkowe informacje.
7. Kliknij przycisk "Dodaj pomieszczenie".
8. Właśnie dodałeś nowe pomieszczenie, które widoczne jest na Twoim kalendarzu.

DEZAKTYWACJA/WYGASZANIE POMIESZCZENIA

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3.Po lewej stronie ekranu znajdują się wszystkie dodane pomieszczenia. Kliknij w nazwę pomieszczenia, które chcesz dezaktywować.

4.Po kliknięciu, na środku ekranu wyświetlą się szczegóły pomieszczenia:

Pomieszczenie

5. Zaznacz opcję "Pomieszczenie nieaktywne", a następnie kliknij "Zapisz zmiany" .
6. Od tej pory nie ma możliwości dodawania rezerwacji do danego pomieszczenia. Jest to szczególnie przydatne na przykład podczas remontu jednego z pomieszczeń.
Pomieszczenie

7. W każdej chwili mamy możliwość ponownego aktywowana pomieszczenia odznaczając opcję "Pomieszczenie nieaktywne", a następnie zapisująć zmiany.

DODAWANIE PODSTAWOWEJ REZERWACJI

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. Na środku ekranu znajduje się Twój kalendarz, wraz z dodanymi wcześniej pomieszczeniami.
4. Dla przykładu posłużymy się fragmentem kalendarza- okresem 10 dni.

Dni

5. Aby dodać rezerwację na okres tygodnia czasu od 1.07 do 7.07 musimy kliknąć w kratki pod odpowiednią datą:

Data

6. Po kliknięciu w kratkę odpowiadającą dacie wyjazdu pojawi nam się na ekranie okno:

Rezerwacja

7. Wypełniamy wszystkie potrzebne nam dane, po czym klikamy "Zapisz rezerwację".
8. Rezerwacja została dodana.

Rezerwacja

9. Kolor pomarańczowy rezerwacji oznacza oczekiwanie na zaliczkę. Status zmiany wpłaty zaliczki spowoduje zmianę kolorów rezerwacji.

REZERWACJA MIĘDZY MIESIĄCAMI - SPOSÓB I

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. Na środku ekranu znajduje się Twój kalendarz, wraz z dodanymi wcześniej pomieszczeniami.
4. Kalendarz mamy ustawiony na miesiącu lipcu w następujący sposób:

Kalendarz

5. Aby dodać rezerwację od 25.07 do 05.08 należy kliknąć w strzałkę w prawo, która powoduje przesunięcie kalendarza o tydzień:

Strzalka

6. W tym momencie nasz kalendarz wygląda w następujący sposób:

Kalendarz

7. Kolejne kroki to klasyczne dodanie rezerwacji, które zostało opisane w zakładce "Dodanie podstawowej rezerwacji".

REZERWACJA MIĘDZY MIESIĄCAMI - SPOSÓB II

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. Na środku ekranu znajduje się Twój kalendarz, wraz z dodanymi wcześniej pomieszczeniami.
4. Kalendarz mamy ustawiony na miesiącu lipcu w następujący sposób:
Kalendarz

5. Aby dodać rezerwację od 25.07 do 05.08 należy DWA RAZY kliknąć w datę, OD której chcemy zarezerwować pomieszczenie.(kolor żółty)
Kratka

6. Wyświetli nam się okno:

Okno

7. W oknie między innymi do wyboru mamy daty przyjazdu oraz wyjazdu:

Przyjazd

8. Data przyjazdu jest juz wybrana, klikając w ikonkę kalendarza wybieramy datę wyjazdu na 05.10
9. Kolejne kroki wykonujemy według schematu dodawania klasycznej rezerwacji.

DODAWANIE REZERWACJI DLA WIELU POMIESZCZEŃ JEDNOCZEŚNIE

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. Na środku ekranu znajduje się Twój kalendarz, wraz z dodanymi wcześniej pomieszczeniami.
4. Kolejnym krokiem jest dodanie klasycznej rezerwacji opisane w zakładce "Dodanie podstawowej rezerwacji".
5. Po dokonaniu pojedyńczej rezerwacji najedź na nią kursorem myszy,a następnie kliknij w nią.
6. Po kliknięciu wyświetliło się okno ze szczegółami rezerwacji:

Szczegoly

7. W nagłówku okna widoczne są trzy zakładki: rezerwacja, kopiowanie rezerwacji oraz płatności, wybierz zakładkę kopiowanie rezerwacji. Po kliknięciu wyświetli się okno:

Kopiowanie

8. Zaznacz pomieszczenia do których chcesz skopiować rezerwację.
9. Kliknij przycisk "Kopiuj rezerwacje".
10. Jeżeli kopiowanie rezerwacji przebiegło pomyślnie, rezerwacje powinny pojawić się w wybranych przez użytkownika pomieszczeniach.

Kopiowanie

PRZENOSZENIE REZERWACJI DO INNEGO POMIESZCZENIA

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. Na środku ekranu znajduje się Twój kalendarz, wraz z dodanymi wcześniej pomieszczeniami.
4. Kliknij w rezerwację, którą chcesz przenieść(przykład Kowalski):

Przeniesienie

5. Po wyświetleniu szczegółów rezerwacji jednym z dostępnych pól edycji jest "Pomieszczenie".

Pomieszczenie

6. Rozwiń listę dostępnych pomieszczeń i wybierz gdzie chcesz przenieść rezerwację. Pamiętaj, że na liście wyświetlają się tylko pomieszczenia, które w danym okresie są wolne.
7. Zatwierdź zmiany klikając przycisk "Zapisz zmiany".

ZMIANA STATUSU PŁATNOŚCI

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. Kliknij w rezerwację, której status chcesz zmienić, na środku ekranu pojawi się okno.
4. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni status:

Statusplatnosci

5. Kliknij przycisk "Zapisz zmiany".

WYSZUKIWANIE REZERWACJI

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. W górnej części strony znajduje się wyszukiwarka:

Wyszukiwarka

4. Rezerwacji szukamy wpisując przynajmniej jedną z danych osoby rezerwującej. Może to być imię, nazwisko, numer telefonu lub adres.

Wyszukiwarka

5. Klikamy w interesującą nas rezerwację co spowoduje przeniesienie do tejże rezerwacji na kalendarzu.

WYSZUKIWANIE POMIESZCZENIA

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. W górnej części strony znajduje się wyszukiwarka:

Wyszukiwarka

4. Pomieszczenia można wyszukiwać biorąc pod uwagę ilość osób, która mieści się w pomieszczeniu lub typ pomieszczenia. Wybór jednego z kryteriów spowoduje pojawienie się na kalendarzu pomieszczeń odpowiadających wybranym danym.

WYSZUKIWANIE WOLNYCH TERMINÓW

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Wyszukaj wolny termin".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno:

Wolny termin

5.Wybierz kryteria, na temat których chcesz uzyskać informacje, a następnie kliknij "Sprawdź termin":

Wolny termin

6.Według wybranych wcześniej kryteriów wyświetlają się pomieszczenia dostępne w danym terminie.

7.Jeżeli istnieją pomieszczenia, które spełniają kryteria podane przez użytkownika ma on możliwość przejścia bezpośrednio do tworzenia nowej rezerwacji klikająć przycisk "Rezerwuj" lub może podejrzeć dany termin na kalendarzu klikając "Pokaż na kalendarzu".

DODAWANIE WIDGETU NA STRONĘ WWW

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Widget na stronę".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno:

Widget

5. Wpisz adres swojej strony www, a następnie kliknij przycisk Generuj kod.
6. Na ekranie wyświetli się kolejne okno:

Widget

7. W ramce "Kod HTML" został wygenerowany kod, który należy wkleić w kodzie źródłowym Twojej strony internetowej, w dowolnym miejscu.
8. Jeżeli nie chcesz wklejać widgetu na swoją stronę internetową, dostępny jest również link, który umożliwia gościom Twojego obiektu, sprawdzenie wolnych terminów bezpośrednio ze strony mobilnego kalendarza.
9. Użycie widgetu nie powoduje, że osoby trzecie widzą szczegóły Twoich rezerwacji. Wyszukiwarka pokazuje jedynie czy w wybranym przez gościa terminie dostępne są wolne miejsca.

SPRAWDZANIE WYJAZDÓW ORAZ PRZYJAZDÓW

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Przyjazdy/Wyjazdy".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno:

Przyjazdy

5.Wybierz datę, na temat której chcesz uzyskać informacje:

Kalendarz

6.Po wybraniu daty wyświetlą się pomieszczenia, które w tym dniu są zwalniane oraz te, do których goście przyjeżdżają.

Przyjazdy

7.Klikając w nazwę każdego z pomieszczeń można zobaczyć skrócone szczegóły rezerwacji:

Przyjazdy

DRUKOWANIE RAPORTU WYJAZDÓW ORAZ PRZYJAZDÓW

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Przyjazdy/Wyjazdy".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno:

Przyjazdy

5.Wybierz datę, z której chcesz wydrukować raport.

Kalendarz

6.Kliknij w przycisk "Raport do wydruku".
7.Wyświetli się podgląd naszego raportu:

Raport

8.Kliknij przycisk "Drukuj".

WYSYŁANIE POTWIERDZENIA REZERWACJI NA ADRES E-MAIL

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Wejdź w szczegóły/edycję rezerwacji klikając w nią.
3. Po kliknięciu wyświetlą się szczegóły/edycja rezerwacji.

Potwierdzenie

4. Następnie należy kliknąć niebieski przycisk "Potwierdzenie".

Potwierdzenie

5. Jeżeli wszystkie dane są zgodne klikamy przycisk "Wyślij wiadomość".
6. W tym momencie zostało wysłane potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail naszego Gościa.
7. Aby pomyślnie wysłać przypomnienie rezerwacji należy najpierw uzupełnić "Dane obiektu".

DOSTĘP DO BAZY KLIENTÓW

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Baza klientów".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno:

Baza

5.W bazie znajdują się wszystkie osoby, które kiedykolwiek rezerwowały nocleg w obiekcie.
6.Okno "Baza klientów" podzielone jest na dwie zakładki:
Baza

7.Zakładka "Klienci" udostępnia podstawowe dane klientów Państwa ośrodka.
8.Zakładka "Adresy e-mail" umożliwia masowe kopiowanie adresów mailowych Państwa klientów, w celu wysłania informacji lub ofert.

WYLICZANIE OPŁAT ZA NOCLEGI

1. Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2. Po zalogowaniu znajdujesz się na głównej stronie swojego kalendarza.
3. Na środku ekranu znajduje się Twój kalendarz, wraz z dodanymi wcześniej pomieszczeniami i rezerwacjami.
4. Kliknij w szczegóły rezerwacji, dla której chcesz obliczyć należność.
5. Po kliknięciu wyświetliło się okno ze szczegółami rezerwacji:

Szczegoly

6. W nagłówku okna widoczne są trzy zakładki: rezerwacja, kopiowanie rezerwacji oraz płatności, wybierz zakładkę "Płatności":
7. W zakładce płatności znajdują się szczegóły dotyczące należności za pobyt w Państwa ośrodku. Koszta wyliczane są na podstawie danych z formularza rezerwacji.

Platnosci

EKSPORT REZERWACJI DO PLIKU CSV

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Rezerwacje/Eksport".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno:

Eksport

5.Wybierz okres z jakiego chcesz pobrać rezerwacje, a następnie kliknij przycisk "Pobierz".

6.Na Twoje urządzenie zostanie pobrany plik o rozszerzeniu .csv, który można otworzyć za pomocą programów takich jak np.Excel, Calc lub inne.

7.Jeżeli po otwarciu pliku w jednym z programów obsługujących rozszerzenie .csv zamiast treści wyświetlają się znaczki "######" lub zamiast numeru telefonu znaczki np."8,7E+11" oznacza to, że treść nie mieści się w "kratki" i należy rozszerzyć ich rozmiar.

GENEROWANIE STATYSTYK

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Statystyki".
4.Po kliknięciu wyświetli się na środku ekranu okno:

Statystyki

5.Wybierz okres za jaki chcesz wygenerować statystyki, a następnie kliknij przycisk "Generuj statystyki".

6.Zostały wygenerowane statystyki: informacje na temat obrotu gotówkowego oraz obłożenia obiektu.

Statystyki

WYSTAWIANIE FAKTURY/RACHUNKU - SPOSÓB I

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Faktury".
4.Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do nowego okna.

5.Aby wystawić nową fakturę lub rachunek kliknij w przycisk "Nowa faktura" lub "Nowy rachunek"

Faktura

6.Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do nowego okna:

Faktura

7.Dane "Sprzedawcy" pobierane są automatycznie na podstawie danych, które zostały wcześniej wprowadzone do aplikacji. W każdym momencie możesz je zmienic klikajać w "Zmień/uzupełnij dane".

8.Dane "Nabywcy" wprowadza się ręcznie klikając w poszczególne pola:

Faktura

9.Dane dotyczące usługi również wprowadza się ręcznie, przy czym kwoty podatku wyliczają się automatycznie:

Faktura

10.Istnieje możliwość dodawania kolejnych pozycji przyciskiem "Dodaj pozycję":

Faktura

11.Z listy rozwijanej wybierz walutę oraz formę płatności:

Faktura

12.Jeżeli wszystkie dane się zgadzają w lewym górnym rogu kliknij przycisk "Zapisz fakturę":

Faktura

13.Po zapisaniu pojawiła się opcja wydruku:

Faktura

14.Możesz wydrukować,usunąć,edytować lub utworzyć nową fakturę.

15.Aby zobaczyć wszystkie zapisane faktury kliknij przycisk "Moje faktury":

Faktura

16.Widok na Twoje faktury:

Faktura

UWAGA! JEŻELI WYSTAWIASZ FAKTURĘ PROFORMA WYSTARCZY WYBRAĆ Z LISTY ROZWIJANEJ:

Faktura

WYSTAWIANIE FAKTURY/RACHUNKU - SPOSÓB II

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu kliknij w szczegóły rezerwacji dla której chcesz wystawic fakturę/rachunek.

Faktura

3.Wyświetlone okno podzielone jest na 3 karty. Kliknij w kartę "Płatności"

Faktura

4.Wybierz jedną z opcji "Wystaw rachunek" lub "Wystaw fakturę".

Faktura

5.Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do modułu fakturowania.

Faktura

6.Dane "Sprzedawcy" pobierane są automatycznie na podstawie danych, które zostały wcześniej wprowadzone do aplikacji. W każdym momencie możesz je zmienic klikajać w "Zmień/uzupełnij dane".

7.Dane "Nabywcy" zostaną wprowadzone automatycznie z formularza rezerwacji

Faktura

8.Dane dotyczące usługi wprowadza się ręcznie, przy czym kwoty podatku wyliczają się automatycznie:

Faktura

9.Istnieje możliwość dodawania kolejnych pozycji przyciskiem "Dodaj pozycję":

Faktura

10.Z listy rozwijanej wybierz walutę oraz formę płatności:

Faktura

11.Jeżeli wszystkie dane się zgadzają w lewym górnym rogu kliknij przycisk "Zapisz fakturę":

Faktura

12.Po zapisaniu pojawiła się opcja wydruku:

Faktura

13.Możesz wydrukować,usunąć,edytować lub utworzyć nową fakturę.

14.Aby zobaczyć wszystkie zapisane faktury kliknij przycisk "Moje faktury":

Faktura

15.Widok na Twoje faktury:

Faktura

UWAGA! JEŻELI WYSTAWIASZ FAKTURĘ PROFORMA WYSTARCZY WYBRAĆ Z LISTY ROZWIJANEJ:

Faktura

DODANIE CENNIKA DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Cennik".
4.Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do nowego okna:

Cennik

5.Kliknij przycisk "Dodaj termin"

Cennik

6.Wybierz termin, dla którego chcesz ustalic cennik. Wpisz odpowiednie ceny w dniach: ndz-pt. Jeżeli ceny weekendowe różnią się od dni ndz-pt, uzupełnij również pole pt-ndz.

7.Jeżeli pobierasz opłatę "za pomieszczenie", a nie od osoby zaznacz opcję "Stałą cena, bez względu na liczbę osób". Jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, ustalona cena będzie brana pod uwagę jako cena za osobę.

Cennik

8.Jeżeli uzupełnione dane zgadzają się kliknij przycisk "Zapisz termin".

9.Właśnie dodałeś cennik dla wszystkich pomieszczeń w danym terminie. W każdej chwili możesz dodać większą ilość terminów.

Cennik

10.W każdej chwili możesz edytować ceny oraz usuwać terminy. Cennik

DODANIE CENNIKA DLA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIA

1.Zaloguj się do serwisu www.mobilnykalendarz.pl
2.Po zalogowaniu w górnym menu widoczna będzie opcja "Funkcje", w którą trzeba kliknąć.

Funkcje

3.Po rozwinięciu listy kliknij w zakładkę "Cennik".
4.Po kliknięciu zostaniesz przeniesiony do nowego okna:

Cennik

5.Kliknij przycisk "Dodaj termin"

Cennik

6.Wybierz termin, dla którego chcesz ustalic cennik. Wpisz odpowiednie ceny w dniach: ndz-pt. Jeżeli ceny weekendowe różnią się od dni ndz-pt, uzupełnij również pole pt-ndz.

7.Jeżeli pobierasz opłatę "za pomieszczenie", a nie od osoby zaznacz opcję "Stałą cena, bez względu na liczbę osób". Jeżeli nie zaznaczysz tej opcji, ustalona cena będzie brana pod uwagę jako cena za osobę.

Cennik

8.Jeżeli uzupełnione dane zgadzają się kliknij przycisk "Zapisz termin".

9.Właśnie dodałeś cennik dla wszystkich pomieszczeń w danym terminie.

10.Teraz czas sprecyzować cennik dla każdego pomieszczenia osobno.

11.Kliknij w ikonkę edycji pomieszczenia:

Cennik

12.Wpisz indywidualną kwotę dla danego pomieszczenia w dniach ndz-pt oraz w razie potrzeby w dniach pt-ndz(weekend).

13.Jeżeli pobierasz opłatę za pomieszczenie, a nie od osoby zaznacz opcję "Stała cena, bez względu na ilość osób".

14.Jeżeli wprowadzone dane się zgadzają, kliknij "Dodaj cennik".

Cennik

15.Właśnie dodałeś indywidualny cennik dla danego pomieszczenia.

Cennik

PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE CENNIKA

1.Cennik automatycznie wpisuje odpowiednie ceny podczas dodawania nowej rezerwacji.

Cennik

2.Podczas dodawania rezerwacji automatycznie uzupełnia się: cena za dobę, cena za pobyt(biorąc pod uwagę ilość osób), kwota zaliczki(po ówczesnym dodaniu kwoty lub % zaliczki w "Danych obiektu").

3.Cennik jest narzędziem, które bardzo ułatwia proces dodawania rezerwacji.
dpTechnologies s.c.
ul. Osiedlowa 3, 78-111 Ustronie Morskie, Polska
NIP: 6711844876 REGON: 387747012
Copyright2017 by mobile-calendar.com

Witryna korzysta z plików cookies, w celu realizacji usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu.