BOOKING.COM - SYNCHRONIZACJA

POŁĄCZENIE Z BOOKING.COM

Dwustronna wymiana danych

Bez overbookingu

Oszczędza czas

Automatyczny

Usprawnia pracę
Bez konieczności logowania się do Extranetu

Synchronizacja z booking.com

Dzięki bezpośredniej dwustronnej wymianie danych w czasie rzeczwistym z booking.com Twoja praca może zostać zautomatyzowana. Nie będziesz musiał ręcznie wpisywać dostępności oraz ściągać rezerwacji z booking.com - mobile-calendar zrobi to za Ciebie. Cennik i restrykcje z Extranetu są automatycznie kopiowane do naszej aplikacji. Możesz obsługiwać sprzedawanie noclegów z poziomu aplikacji mobile-calendar. Synchronizacja obejmuje import rezerwacji oraz eksport dostępności, cen i restrykcji. Bezpośrednie połączenie z booking daje szereg korzyści dla zarządzania Twoim obiektem noclegowym:


Nie nakładanie się terminów (brak overbookingu)
Oszczędza czas dzięki automatycznemu ustawieniu dostępności oraz ściąganiu rezerwacji
Optymalizacja pracy pod kątem sprzedaży noclegów
Zarządanie rezerwacjami tylko w jednym miejscu
Prostota obsługi(tak samo jak w Extranecie)

IMPORT

Aplikacja automatycznie pobiera rezerwacje z booking.comEKSPORT

Wysyłanie dostępności, cen oraz restrykcji do booking.comSYNCHRONIZACJA

Aplikacja automatycznie synchronizuje się z kalendarzem Google oraz aplikacją mobilną.AUTOMATYZACJA

Mobile-calendar automatyzuje proces synchronizacji - nie musisz nic robić. Pamiętaj tylko o dodawaniu cen i restrykcji.JEDNO MIEJSCE

Uprość sobie pracę zarządzając rezerwacjami tylko w jednym miejscu!PROSTE POŁĄCZENIE

Połączenie aplikacji mobile-calendar z booking.com to tylko cztery proste kroki.Jak działa połączenie?

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Konfiguracja połączenia

Stworzenie połączenia Twojego kalendarza z booking.com to 4 proste kroki. Wskazanie channel managera, mapowanie pokoi, konfiguracja cennika oraz włączenie synchronizacji.


Import rezerwacji

Import rezerwacji wykonywany jest co 1 minutę, aby zminimalizować ryzyko overbookingu. Otrzymujemy rezerwacje nowe, edytowane oraz anulowane


Eksport obłóżenia

Na podstawie wolnych miejsc w naszym kalendarzu wysyłana jest dostępność. Dodanie, edycja lub usunięcie rezerwacji uruchamia proces eksportu.


Eksport cen i restrykcji

Cennik w mobile-calendar jest odzwierciedleniem Twojego cennika w Extranecie. Możesz w nim ustalać ceny i restrykcje.


Notyfikacje

Po każdej operacji wysłania danych do bookingu lub pobrania danych z bookingu otrzymujesz notyfikacje.


Obsługa błędów

Jeżeli wystąpił błąd w przesyłaniu danych zostajesz o tym natychmiastowo poinformowany oraz otrzymujesz dodatkową notyfikacje.


dpTechnologies s.c.
ul. Osiedlowa 3, 78-111 Ustronie Morskie, Polska
NIP: 6711844876 REGON: 387747012
Copyright2017 by mobile-calendar.com

Witryna korzysta z plików cookies, w celu realizacji usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Polityką Cookies. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu.